הפרויקטים שלנו

1
פרויקט צפון פרדסיה
הכנת תב"ע ליצירת מסגרת תיכנונית להרחבתו של היישוב הקיים בפרדסיה לכיוון צפון, ע"י הקמת שכונת מגורים בת 742 יח"ד ו- 163 יח"ד מוגן (סה"כ 905 יח"ד). התוכנית קיבלה תוקף ב 1.2014 ובקרוב יחלו לשווק את הקרקע. (הפרויקט נעשה במסגרת חברת עמ-גר)

מזמין: רמ"י
מיקום: פרדסיה
אדריכלים: אורי פוגל
היקף/תקציב: 905 יח"ד (414 דונם)
סיום הפרויקט: 1/2014.
קרא עוד
מנהל מקרקעי ישראל
מנהל מקרקעי ישראל אחראי על ניהול קרקעות המדינה, עוסק בתכנון ופיתוח המקרקעין שבאחריותו. בעשרים השנים האחרונות המנהל, מבצע את התכנון ואת הביצוע באמצעות "חברות מתכננות" ו"חברות מנהלות".

חברת עמ-גר זכתה במספר מכרזים ומונתה כ"חברה מתכננת". במסגרת "חברה מתכננת" הכינה עמ-גר, עבור מהל מקרקעי ישראל, כ-20 תכניות בניין עיר – בעיקר למגורים – ברחבי הארץ. חלק מתכניות אלה הגיעו לשלב של "מתן תוקף" סטטוטורי והועברו לביצוע . תכניות אחרות נמצאות בתהליך תכנון מתקדם.  
(הפרויקט נעשה במסגרת חברת עמ-גר)קרא עוד