אודות החברה
 
יוני גולדשטיין ניהול פרויקטים, עוסק בניהול פרויקטים בתחום הבניה והפיקוח עליהם. הגישה של יוני לפרויקטים שרבים מהם הינם בעלי אופי ציבורי וחלקם פרטי, היא גישה כוללת המעניקה לפרויקט חשיבה ותכנון בכל שלביו, דהיינו החל משלב הייזום, עבור בפרוגרמה וגמור בביצוע, בפיקוח ובבקרת האיכות.
 
השירותים שלנו

השירותים הניתנים על ידי החברה, לפי החלטת המזמין והמהווים חלק שגרתי מתפקידנו בניהול הפרויקטים המבוצעים באמצעותנו: